13 को श्रीधर आजाद स्मृति साहित्यिक गोष्ठी

पोखरी:नागपुर(पोखरी)जाणपछ्याणसाहित्यिकएवंसांस्कृतिकसंस्था,क्षेत्रकेप्रख्यातस्वतंत्रतासंग्रामसैनानीवगढ़वालकेपूर्वजिलापंचायतअध्यक्षकेजन्मदिवसपर13फरवरीकोसाहित्यकसंगोष्ठीकाआयोजनकियाजारहाहै।यहसंस्थाक्षेत्रकीमहानदिवंगतविभूतियोंकापरिचयअपनीनईपीढ़ीसेकरवानेकेलिएगतकईंवर्षोसेकार्यकररहीहै।संस्थाकेअध्यक्षनीरजकंडारीनेबतायाकिइसकार्यक्रममेंमुख्यरूपसेहिमकविचंद्रकुंवरबत्र्वालशोधसंस्थानकेदेहरादूनकेसचिवडॉ.योगंबरबत्र्वाल,राजकीयमहाविद्यालयडोईवालासेसाहित्यकारडॉ.धीरेंद्रनाथतिवारीएवंनेहरूयुवाकेंद्रगोपेश्वरकेसमन्वयकडॉ.योगेशधस्मानाअतिथिगणकेरूपमेंआमंत्रितहैं।