400 मीटर दौड़ प्रतियोगिता में प्रसिद्धि यादव अव्वल

देवरिया:दीनानाथपांडेयराजकीयमहिलापीजीकालेजमेंशनिवारकोदोदिवसीयवार्षिकक्रीड़ासमारोहकासमापनहोगया।छात्राओंनेपिरामिडवएरोविकनृत्यप्रस्तुतकिया।400मीटरदौड़मेंप्रसिद्धियादवप्रथम,खुशबुयादवद्वितीय,नीतूमौर्यतृतीयरहीं।800मीटरदौड़मेंप्रसिद्धियादवप्रथम,खुशबूयादवद्वितीय,खुशबूचौहानतृतीय,ऊंचीकूदमेंआकांक्षामिश्राप्रथम,विद्योत्माविश्वकर्माद्वितीय,सुनीताचौहानतृतीयऔरभालाक्षेपणमेंगुड़ियायादवप्रथम,प्रियंकायादवद्वितीय,निशाचौहानतृतीय,क्रिकेटबालथ्रोमेंआकांक्षामिश्राप्रथम,सरोजचौहानद्वितीय,रवीनातृतीयस्थानपररहीं।

रिलेरेसमेंबीएतृतीयवर्षकीटीमप्रथम,बीएद्वितीयवर्षकीटीमद्वितीयस्थानपररही।रस्साकस्सीमेंबीएतृतीयवर्षकीटीमप्रथम,बीएद्वितीयवर्षकीटीमद्वितीय,कबड्डीमेंबीएप्रथमवर्षकीटीमप्रथम,बीएतृतीयवर्षकीटीमद्वितीयस्थानपररही।

मुख्यअतिथिटीएसआइरामवृक्षयादवरहे।इसमौकेपरप्राचार्यराजेशभारती,क्रीड़ाप्रभारीमहेश,राखीभारती,डा.पंकजकुमारशुक्ला,डा.चंद्रभूषण,हामिदहाशमी,दिनेशकुमाररावत,योगेंद्रप्रसाद,उमरावती,गीताश्रीवास्तवआदिमौजूदरहीं।सम्मानसमारोहकाहुआआयोजन

देवरिया:अंजुमलइस्लामियास्कूलमेंरविवारकोउप्रमाध्यमिकशिक्षकसंघवित्तविहीनगुटकीतरफसेसम्मानसमारोहकाआयोजनकियागया,जिसमेंसंघकेप्रदेशअध्यक्षवशिक्षकएमएलसीलालबिहारीयादवकोसम्मानितकियागया।शिक्षकएमएलसीनेकहाकिवित्तविहीनशिक्षकोंकीस्थितिआजमनरेगामजदूरोंसेभीखराबहै।प्रदेशसरकारसेहमलगातारसेवानियमावलीबनानेकीमांगकररहेहैं,लेकिनसरकारहमारीमांगकोअनसुनाकररहीहै।ऐसेमेंहमेंभाजपासरकारसेकोईउम्मीदनहींदिखरहीहै।पूर्ववर्तीसपासरकारनेशिक्षावशिक्षकोंकेहितमेंकार्यकिया।

समाजवादी2022मेंहोनेवालेविधानसभाचुनावमेंसपाकेघोषणापत्रमेंशामिलकरवायाजाएगा।सपाएमएलसीरामसुंदरदासनेकहाकिभाजपासरकारशिक्षावशिक्षकोंकेखिलाफकार्यकररहीहै।अध्यक्षतासपाकेपूर्वजिलाध्यक्षबाबूलालयादवनेकिया।इसमौकेपरप्रदेशमहासचिवमुमताजअली,बालेश्वरयादव,श्रीनारायणयादव,हृदयनारायणजायसवाल,रामनयनत्यागी,रामगोविदप्रजापति,रामचंद्रयादव,पुरंदरयादव,रामउग्रहयादव,ज्ञानेश्वरसैनी,ग्रीशचंदपांडेय,वकीलसिंह,अब्दुलजब्बारसिद्दीकी,राजेशरावतआदिमौजूदरहे।