भाजपाइयों ने जवाहर नगर में चलाया सफाई अभियान

(चित्रकूट)मानिकपुर:स्वच्छभारतसुन्दरभारतकेसपनेकोसाकारकरनेकेलिएभाजपाकार्यकर्ताओंनेरविवारकोस्वच्छताहीसेवाकार्यक्रमकेतहतनगरमेंसफाईअभियानचलाया।पूर्वजिलामहामंत्रीपुरुषोत्तमअग्रहरिकेनेतृत्वमेंकस्बेकेजवाहरनगरकीगलियोंमेंसफाईअभियानचलायागया।पुरुषोत्तमअग्रहरिनेकहाकिस्वच्छभारत,सुंदरभारतकेसपनेकोसाकारकरनेकेलिएसभीकोअपनायोगदानदेनाचाहिए।सभीलोगअपनेआसपासकेक्षेत्रकोसाफसुथरारखकरइसअभियानमेंसहभागिताकरसकतेहैं।उन्होंनेकहाकिनगरपंचायतकेहरवार्डमेंविशेषसफाईअभियानचलरहाहै।यहअभियानगांधीजयंतीयानीदोअक्टूबरतकचलेगा।सफाईअभियानमेंघनश्यामदासअग्रहरि,रविद्विवेदी,प्रदीपपाण्डेय,महेशकेशरवानी,प्रतिभाजायसवाल,नागेशत्रिपाठी,चन्दनगुप्ता,जितेंद्रमोहनशुक्ल,रामअभिलाष,शोभितकेशरवानी,सीतारामपासवान,सच्चितानंद,मायादेवी,राकेशकुमार,कैलाशचन्द्रअग्रहरि,अनीशअहमद,हरवंशतिवारी,ज्ञानेश्वर,नवलकिशोरवशंभूयादवआदिशामिलरहे।