देश के लिए इंदिरा गांधी ने न्योछावर कर दीं प्राण

संतकबीरनगर:पूर्वप्रधानमंत्रीइंदिरागांधीनेदेशकेलिएअपनेप्राणन्योछावरकरदीं।जबभीसमयआयातोवहलाभ-हानिकाचिताकिएबिनाकठोरनिर्णयलेनेकेलिएतत्पररहीं।प्रधानमंत्रीरहनेकेदौरानउन्होंनेपूर्वीपाकिस्तानकोबांग्लादेशबनवानेकाकार्यकियाथा।देशकेप्रतिउनकेसमर्पणकोहमेशायादकियाजाएगा।

यहबातेंकांग्रेसकेजिलाध्यक्षप्रवीणचंद्रपांडेयनेकही।वेगुरुवारकोजिलाकांग्रेसकार्यालयपरपूर्वप्रधानमंत्रीइंदिरागांधीकीजयंतीकार्यक्रमकोसंबोधितकररहेथे।कहाकिबैंकोंकाराष्ट्रीयकरण,1971कीलड़ाईमेंपाकिस्तानके90हजारसैनिकोंकाआत्मसमर्पणकरवानेसमेतआतंकवादकोखत्मकरनेकेलिएउनकेद्वारालिएगएकठोरनिर्णययादगारबनचुकेहैं।आधुनिकभारतकेइतिहासमेंउनकानामअमरहै।कहाकित्यागतपस्याऔरबलिदानकांग्रेसपार्टीकाइतिहासरहाहै।सांप्रदायिकताकतोंसेलड़नेकेसाथहीदेशकीएकताऔरअखंडताकीरक्षाकरनेकाकार्यकर्ताओंनेसंकल्पभीलिया।शांतिदेवीभुनेश्वरभारतीअजयसिंहसुनीलकुमारपांडेयविजयकुमारशुक्ल,गुड्डूउपाध्याय,चंद्रप्रकाशपांडेय,संजयचौरसिया,अरुणपांडेय,महेंद्रकन्नौजिया,दिलशादअफसर,फूलचंद्रयादव,प्रशांतसिंह,ऋषिकेशपांडेय,राजीवगोंड,बिट्टूसिंहदुर्गेशपाठकआदिमौजूदरहे।

विद्यार्थीपरिषदनेनिकालीछात्रागर्जनारैली

रानीलक्ष्मीबाईकीजयंतीपरगुरुवारकोअखिलभारतीयविद्यार्थीपरिषदकेकार्यकर्ताओंनेखलीलाबादकस्बेमेंमशाललेकरछात्रागर्जनारैलीनिकाली।सभीनेलक्ष्मीबाईकोराष्ट्रीयस्वाभिमानकाप्रतीकबताया।

कस्बेकेहीरालालरामनिवासइंटरकालेजपरिसरसेदिनमें12बजेनिकलीरैलीमुखलिसपुरतिराहेतकगई।रैलीकोहीरालालरामनिवासइंटरकालेजकेप्रधानाचार्यरामकुमारसिंहनेहरीझंडीदिखाकररवानाकिया।अभाविपकेनगरअध्यक्षअभिषेकसिंहनेकहाकिवर्तमानसमयमेंबेटियांहरक्षेत्रमेंअग्रणीभूमिकानिभारहारहीहैं।रानीलक्ष्मीबाईकीजयंतीपरहरवर्षइसीप्रकारकाआयोजनकियाजातारहाहै।इसदौरानजिलासंगठनमंत्रीअंकुरपाल,जिलासहसंयोजकरीतेशश्रीवास्तव,प्रदेशसहमंत्रीअजयदूबे,माधवेन्द्रतिवारी,हर्षसिंह,अथर्वश्रीवास्तव,गोपालभट्ट,गोविदभट्ट,नेहासिंह,कीर्तियादव,रूपाशर्मा,नेहायादव,मानसीपाण्डेय,मनीषा,प्रीतियादव,मीनाक्षीयादवसुनिधिचौधरी,दिव्यादूबेआदिलोगशामिलरहे।