दूसरे दिन भी जारी रहा भाकियू का धरना

कुशीनगर:भारतीयकिसानयूनियनकेकार्यकर्ताओंकाजिलाध्यक्षध्रुवनारायणयादवकेनेतृत्वमेंकलेक्ट्रेटमेंचलरहाधरनामंगलवारकोदूसरेदिनभीजारीरहा।उनकाकहनाहैकिजबतकसमाधानकाआश्वासननहींमिलेगा,धरनाचलतारहेगा।

धरनापरबैठेकार्यकर्ताओंकीसरकारसेकिसानविरोधीकृषिअध्यादेशवापसलेने,बकायागन्नामूल्यशीघ्रदिलाने,गन्नेकीकीमतपांचसौरुपयेप्रतिक्विटलरने,बिजलीदरमेंकीगईबढ़ोत्तरीवापसलेनेसमेतअन्यमांगेहैं।महिलाजिलाध्यक्षहलवंतादेवी,जिलामहासचिवलक्ष्मीयादव,भृगुराशनकुशवाहा,सोबरनसिंह,नायकयादव,सरितासिंह,सुभाषकुशवाहा,जन्मेजयसिंह,रवींद्रपटेल,जाफरअंसारी,श्यामसुंदरयादवआदिमौजूदरहे।