एक अक्टूबर को सपाई कराएंगे अपनी ताकत का एहसास

देवरिया:महंगाई,भ्रष्टाचारवबिजलीबिलमेंबढ़ोत्तरीसमेतअन्यसमस्याओंकोलेकरबुधवारकोपोस्टमार्टमचौराहास्थितपार्टीकार्यालयपरसमाजवादीपार्टीकीबैठकहुई।इसदौरानएकअक्टूबरकोतहसीलमुख्यालयोंपरहोनेवालेआंदोलनकोसफलबनानेकेलिएरणनीतिबनाईगई।आंदोलनकेदौरानसपाईअपनीताकतकाएहसाससरकारकोकराएंगे।

बैठककोसंबोधितकरतेहुएपूर्वविधायकस्वामीनाथयादवनेकहाकिप्रदेशमेंअराजकताकाबोलबालाहै।इसपरअंकुशलगानेमेंप्रशासनपूरीतरहविफलहै।निवर्तमानजिलाध्यक्षरामइकबालयादवनेकहाकिसभीविधानसभाक्षेत्रकेअध्यक्षअपने-अपनेतहसीलमुख्यालयोंपरधरना-प्रदर्शनकरज्ञापनसौंपेंगे।उन्होंनेकार्यकर्ताओंकाआह्वानकियाकिअधिकसेअधिकसंख्यामेंपहुंचकरआंदोलनकोसफलबनाएं।बैठककोविजयलक्ष्मीगौतम,रामप्यारेयादव,हृदयनारायणजायसवाल,उमेशनारायणशाही,बेचूलालचौधरी,दिव्यांशपतित्रिपाठी,संतोषयादव,दयाशंकरयादव,बाबूलालयादव,मनोजलारी,खुर्शीदआलम,पारसयादव,व्यासयादव,दीनानाथचौधरी,प्रदीपयादव,नित्यानंदत्रिपाठी,उमाशंकरयादव,मोहितचौधरी,मंजूरहसन,बबलूविश्वकर्माआदिनेसंबोधितकिया।संचालनवजहुलकमरसिद्दीकीनेकिया।