गोजमुमो (2) ने कई समिति को भंग कर नई गठित करने की प्रक्रिया शुरू की

-बैठकमेंसांगठनिकचर्चा-परिचर्चा,पार्टीविरोधीकार्यकरनेवालेनिकालेगए

संवादसूत्र,दार्जिलिंग:गोरखाजनमुक्तिमोर्चा(2)महकमाऑफिसमेंसम्पूर्णसमष्टिकोलेकरमहकमासमितिअध्यक्षऔरकेन्द्रीयसमितिसदस्यआलोककातमणिथुलुंगकेअध्यक्षतामेंबैठकसम्पन्नहुई।

बैठककीजानकारीदेतेहुएआलोककातमणीथुलुंगनेकहाकि16तारीखकीबैठकमेंसर्वसम्मतिसेअनितथापाकोकार्यवाहकअध्यक्षकेरूपमेंचुनागयाथाउनकाआजउपस्थितसमष्टिकेसदस्योंनेस्वागतकियाऔरसहयोगकरनेकावचनदियाऔरसागठनिकचर्चापरिचर्चाहुई।जिसमेंनिर्णयलियागयाकीचुंगथुंगमारेबोंगतामसंगकोभंगकरनयाकमेटीकेगठनकेलिएकेन्द्रीयसमितिसेआब्जर्वरकेरूपमेंउपाध्यक्षसतीशपोखरेल,सचिनराई,मणिकुमारराईऔरबुधतामागकोजिम्मेदारीदीगईऔरघुमजोरबंगलासमष्टिकोबर्खास्तकरनयाकमेटीगठितकरनेकेलिएकेन्द्रीयसमितिसदस्यआलोककातमणिथुलुंगराजेशचौहानदिनेशगुरूंगकोजिम्मेदारीदीगईऔरपोखरियाबुंगचामुंगसमष्टिकोभंगकरनयीकमेटीगठनकेलिएकेन्द्रीयसमितिसदस्यनोबलबमजानकोसमन्वयकनियुक्तकियागयाब्लूमफील्डडालीसमष्टिकोभीभंगकरनयीकमेटीगठनकेलिएकेन्द्रीयसमितिसदस्यअमृतयोंजनराजेशचौहानकेसवराजपोखरेलऔरआलोककातमणिथुलुंगकोजिमेवारीदीगईहै।प्रवक्ताकेशवराजपोखरेलनेपत्रकारोंकोबतायाकिकलहमलोगोनेकईअनुशासनात्मकनिर्णयलियाजिसमेपार्टीकेन्द्रीयसमितिकेयुवासलाहकारसंजयथूलुंगनेपार्टीसेराजीनामादियाथाजिसेस्वीकारकरलियागयाहै

साथहीपार्टीविरोधीकार्यकेलिएपूर्वपार्षदअनूपहागसुब्बाकोपार्टीसेनिकालदियागयाहै।कुछदिनपूर्वजाईदखानअलएनछेत्रीश्यामघीसिंगनेप्रेसकेमाध्यमसेत्यागपत्रदियाथाउसेभीस्वीकारकरलियागयाहै