हत्यारोपित गिरफ्तार

लखीसराय।चाननथानेकीपुलिसनेबुधवारकेरात¨सहचकगांवमेंछापेमारीकरग्रामीणरामबालकयादवहत्याकांडकाआरोपितविनोदयादवकोगिरफ्तारकरगुरुवारकोजेलभेजदियाहै।गिरफ्तारहत्यारोपितपरचाननथानाकांडसंख्या51/17केतहतमामलादर्जथा।वहघटनाकेबादसेहीफरारथा।