इनरव्हील क्लब के स्वास्थ्य शिविर में छात्राओं ने कराई जांच

सहारनपुर,जेएनएन।महंगीमेंइनरव्हीलक्लबनेकस्तूरबागांधीबालिकाआवासीयविद्यालयमहंगीमेंएकदिवसीयस्वास्थ्यशिविरलगा।कार्यक्रमकीशुरुआतमांशारदेकेसमक्षक्लबकीअध्यक्षडा.वीणासैनीवसचिवनीराशर्मानेदीपप्रज्ज्वलितकरकी।स्वास्थ्यशिविरमेंचिकित्सकोंकेपैनलने100छात्राओंकेरक्तकेनूमनेलिए।उनकेस्वास्थ्यकीजांचकीगई।क्लबकीअध्यक्षडा.वीणासैनीनेछात्राओंकोस्वास्थ्यटिप्सदेतेहुएबतायाकिमहिलाओंकोभोजनमेंपौष्टिकआहारकीविशेषजरूरतहोतीहै।उसकेलिएहरीसब्जियोंकाज्यादाउपयोगकरे।क्लबकीसचिवनीराशर्मानेछात्राओंसेकोल्डड्रिकजैसेपेयपदार्थोंकेउपयोगसेबचनेकोप्रेरितकिया।

चिकित्सकोंकीटीममेंडा.सुभाषसैनीपैथोलाजिस्ट,सहायकअनिलकुमारनेरक्तकेनमूनेलिए।क्लबकेसदस्यनिशागुप्ता,नेहागोयल,सोनियातायलवकार्यक्रमसंयोजकसमाजसेवीलखपतरायसैनी,दीपिकासैनी,सुमनदुआ,उमादेवी,नीलम,रोहिताश,निशा,रजनीआदिमौजूदरहे।अंतमेंवार्डनमुकेशसैनीनेसभीकाआभारजताया।

स्वास्थ्यसेमिनारमेंछात्राओंकोकियाजागरूक

गंगोह:रोटरीक्लबद्वारानामदेवपब्लिकस्कूलमेंआयोजितसेमिनारमेंसोमवारकोअनेकजानकारियांदीगईहैं।

कार्यक्रममेंपहुंचेडा.निर्मलजैन,डा.सुनीताअग्रवालनेपढ़ाईकेसाथहीछात्राओंकोअपनेस्वास्थ्यकाध्यानरखनेकेलिएभीप्रेरितकिया।नित्ययोगकरनेवपौष्टिकआहारलेनेकीसलाहदी।बढ़तीउम्रकेसाथशरीरमेंहोनेवालेपरिवर्तनोंकेबारेमेंछात्राओंकोविस्तृतजानकारीदी।औरउनकीसमस्याओंकासमाधानकिया।संयोजकडा.मनोजजैनकोडा.विनीतअग्रवाल,सचिनशर्मा,अरविंदशर्मा,मनीषगोयल,मुकेशगुप्ता,विकाससिघल,अनिलबंसलकासहयोगमिला।

संचालनडा.अमितगर्गवआभारस्कूलप्रबंधकपंकजराजपूतनेजताया।रुचिराजपूत,निकितागर्ग,अरुणा,प्रियंकासैनी,प्रियंकागुप्तामौजूदरही।