कांग्रेस उम्मीदवारों ने कार्यकर्ताओं के साथ किया नामांकन

जागरणसंवाददाता,उरई:मंगलवारकोउप्रकांग्रेसकमेटीकेअध्यक्षअजयकुमारलल्लूनेजिलेके22वार्डोकीसूचीजारीकरनेकेबादप्रत्याशियोंकोजिलाध्यक्षनेमाल्यार्पणकरस्वागतकिया।

जिलापंचायतसदस्यकेचुनावकेलिएसभीराजनीतिकदलोंनेअपने-अपनेप्रत्याशियोंकीसूचीघोषितकरदीहै।साथहीउनकेप्रत्याशीमंगलवारसेनामांकनदाखिलभीकरनेलगेहैं।इसकेसाथहीजबकांग्रेसने22वार्डोंकीसूचीमंगलवारकोघोषितकीतोप्रत्याशियोंनेजिलाध्यक्षराजीवनारायणमिश्राकामाल्यार्पणकरस्वागतकिया।इसकेसाथहीरेहानसिद्दीकी,अरविदसेंगर,शैलेंद्रव्यास,अमरसिंहजांगड़,आशुतोषशर्मा,मनींद्रशर्मा,दीपांशुसमाधिया,सुधीरशर्मामौजूदरहे।इसमेंपरासनसेप्रह्लादयादव,बबीनाविवेकयादव,अकबरपुरइटौराआशुतोषद्विवेदी,गोहनकेशकली,दिरावटीभूरी,रेंढ़रमुन्नालालवर्मा,चतेलाप्रवेशकुमार,सिकरीराजाप्रभुदयालबौद्ध,मईहरिशरणवर्मा,जगम्मनपुरसंगीतासिंह,बावलीपुष्पादेवीनेअपनेप्रस्तावककेसाथनामांकनकिए।

रामेंद्रनेअपनेसमर्थकोंकेसाथभरापर्चा:जिलापंचायतकेचुनावकेलिएनामांकनप्रक्रियाशुरूहोगईहै।इसकेलिएराजनीतिकदलोंकेकार्यकर्तालावलश्करकेसाथनामांकनकरनेकलेक्ट्रेटपहुंचरहेहैं।

मंगलवारकोशहजादपुरासेजिलापंचायतसदस्यपदकेउम्मीदवाररामेंद्रत्रिपाठीनेअपनेसमर्थकोंकेसाथपर्चाभरा।उनकेसाथक्षेत्रकेकईलोगवप्रधानमौजूदरहे।नामांकनकेदौरानसपाकार्यकर्ताओंनेअपनेसमर्थककेप्रतिजीतकीहुंकारभरी।साथहीकलेक्ट्रेटमेंपहुंचकरउन्होंनेअपनेएकसमर्थककेसाथकक्षमेंपहुंचकरनामांकनपर्चादाखिलकिया।जगरामपाल,महेशद्विवेदी,महेंद्रनिरंजन,लल्ल्श्रीवास्तव,लाखननिरंजन,पम्मूविश्वकर्मा,नीलूयादव,कप्ताणयादव,साहबयादव,सुखरामपाल,विमलसाहू,राजबहादुरविश्वकर्मा,विनयपंचाल,रामदासयादव,गजराजकुशवाहा,पप्पूविश्वकर्मासहितकईकार्यकर्तामौजूदरहे।