खुशहाली व भाईचारा का संदेश देती होली : फातमी

दरभंगा।राजदकेखाजासरायस्थितकार्यालयमेंमेंहोलीमिलनसमारोहआयोजितकियागया।इसमौकेपरपार्टीकेवरिष्ठनेतावपूर्वकेंद्रीयमंत्रीमो.अलीअशरफफातमीनेसामाजिकसछ्वावकीमिसालपेशकरतेहुएएकदूसरेकोअबीरगुलाललगाकरबधाईदी।कहाकिहोलीखुशहालीवभाईचाराकासंदेशदेतीहै।सभीलोगगिलेशिकवेभुलाकरहोलीमनातेहैं।हमलोगोंनेभीहोलीमिलनसमारोहआयोजितकरखुशियांबांटनेकाकामकियाहै।इसमौकेपरराजदजिलाध्यक्षरामनरेशयादव,जिलाप्रवक्ताराशिदजमाल,शत्रुघ्नप्रसादयादवनारद,जयकिशोरयादव,रामचंद्रयादव,राजूपूर्वे,रघुजीतपासवान,शमशादरिजवी,राजापासवान,विक्रांतपंजियार,कुंदनमहतो,धर्मवीरकुमार,रामबाबूयादव,सुबंशयादव,कैसरखान,विनोदयादव,शंकरयादव,अब्दुलमन्नानअंसारी,सत्तोयादव,धीरजयादव,संजययादव,पीरमोहम्मद,अर¨वद¨सहआदिसैकड़ोंकार्यकर्ताथे।