किसानों के हमदर्द किसान पार्टी

पूर्णिया।केनगरप्रखंडकीगंगेलीपंचायतकीकालीस्थानपरिसरमेंअपनाकिसानपार्टीनेआमसभाकी।इसअवसरपरपार्टीकेराष्ट्रीयअध्यक्षजयलालसिंहकुशवाहानेकहाकियहपार्टीकिसानोंकेहमदर्दकेरूपमेंकामकररहीहै।

आगामीविधानसभाचुनावमेंहमारीपार्टी70प्रतिशतसीटोंपरचुनावलड़ेगी।राष्ट्रीयप्रधानमहासचिवरंजीतसिंहनेपार्टीसंगठनकीमजबूतीकोलेकरचर्चाकी।सभामेंपार्टीकेजिलाध्यक्षसंजयकुमारसिंधुउपाध्यक्षनरेशचंदपोद्दार,कटिहारकेमनोजसिंह,पैक्सअध्यक्षधनंजयसिंह,रामचन्द्रसिंह,वंशीधरझासहितदर्जनोंकार्यकर्ताउपस्थितथे।