कृषि बिल से किसानों में आएगी खुशहाली : डॉ. रमापति राम

कुशीनगर:भाजपासरकारनेसदनमेंकृषिबिलकोपासकरदेशकेहरकिसानोंकोखुशहालबनानेकासार्थकप्रयासकियाहै।इसकेलागूहोनेसेअन्नदाताओंकीआयदोगुनीहोगीतथाउन्हेंवैकल्पिकबाजारकीव्यवस्थाभीमिलेगी।यहबातेंबुधवारकोब्लाकसभागारमेंसांसदरमापतिरामत्रिपाठीनेपत्रकारवार्तामेंकही।उन्होंनेकहाकिदेशकेप्रधानमंत्रीनरेंद्रमोदीकेनेतृत्वमेंसरकारकिसानहितमेंस्वास्थ्यहेल्थकार्ड,प्रधानमंत्रीफसलबीमायोजना,पीएमकिसानरेलयोजना,10हजारएफपीओकागठनसहिततमामयोजनाएंचलाकरकिसानोंकोसीधेलाभपहुंचानेकाकार्यकररहीहै।उन्होंनेबिलकेबिदुओंपरप्रकाशडालतेहुएस्वामीनाथनकमेटीकेबारेमेंविस्तारसेबताया।भाजपानेताराधेश्यामपांडेय,संतोषदत्तराय,अजयराय,रामवृक्षगिरि,दिवाकरमणि,प्रमोदपांडेय,चंद्रप्रकाशयादवचमन,रामअवधयादव,मंडलअध्यक्षमुकुलतिवारी,सुरेंद्रसिंहकुशवाहा,श्रीनिवासराय,विद्याधरओझा,कन्हैयाशर्मा,राणाप्रतापमिश्र,डॉ.कमलेशशाही,विनयतिवारी,विजयमिश्रा,दिलीपयादव,अमिताभमिश्रआदिउपस्थितरहे।