कुश्ती में बस्ती के पहलवान मनीराम दास चैंपियन

बस्ती:क्षेत्रकेसाकेतराजसदनघोलहाघाटभद्दीपूरामेंचलरहेदोदिवसीयअंतरराष्ट्रीयविराटकुश्तीदंगलकासमापनरविवारकोहुआ।दोदर्जनसेअधिकमहिलावपुरुषपहलवानोंनेजोड़आजमाए।मुख्यअतिथिसर्वेशयादववपाल्हाकेप्रधानलालजीयादवनेसंयुक्तरुपसेविजेतावउपविजेताओंकोपुरस्कारदेकरसम्मानितकिया।

राष्ट्रीयवअंतरराष्ट्रीयपहलवानोंकेसाथक्षेत्रीयपहलवानोंनेभीअपनीकुश्तीकलाकाप्रदर्शनकिया।बस्तीकेपहलवानबाबामनीरामदासविजेतापहलवानकेरूपमेंउभरे।उनकीकईजोड़कुश्तीहुई।उनसेहाथमिलानेवालेपहलवानोंकोशिकस्तखानीपड़ी।गोंडाकीमहिलापहलवानशिवांगीनेइलाहाबादकीरोशनीकोधूलचटाई।भद्दीपूराकेपहलवानशुभमतथाबागपतकेरामधनीकेबीचकुश्तीकांटेकेमुकाबलेमेंबराबरपरछूटी।रोवागोवाकेपहलवानआशीषयादवनेहरियाणाकेसोनीपहलवानकोपराजितकिया।कार्यक्रमकेआयोजकबालगोविदयादवनेआभारजताया।

इसअवसरपरप्रधानदिलीपयादव,रामप्रीतयादव,रामअचलयादव,मोनूसिंह,दयारामयादव,रामआशीषसिंह,रामभेजयादव,संजयचौधरी,पारसनाथसिंह,करियायादव,हृदयरामयादवआदिउपस्थितरहे।