मधुबनी में महागठबंधन की जिप अध्यक्ष उम्मीदवार बनीं बिदु गुलाब यादव

मधुबनी।जिलापरिषदअध्यक्षपदकेलिएमहागठबंधनकीओरसेबिदुगुलाबयादवकोउम्मीदवारघोषितकियागयाहै।महागठबंधनजिलाइकाईकीलहेरियागंजस्थितएकहोटलमेंहुईबैठकमेंयहघोषणाकीगई।बैठकमेंराजदजिलाअध्यक्षसहलौकहाविधायकभारतभूषणमंडल,भाकपामालेकेजिलासचिवध्रुवनारायणकर्ण,माकपानेताराजेशमिश्रा,राजदकेपूर्वविधायकगुलाबयादव,डॉ.फैयाजअहमद,सीतारामयादव,उमाकांतयादव,रामवतारपासवान,रामशीषयादव,राजकुमारयादव,रामकुमारयादव,रामबहादुरयादव,विष्णुदेवभंडारी,प्रो.देवनारायणयादव,संतोषयादव,असलमअंसारी,डॉदिलीपकुशवाहा,अशोककुमारसिंह,इंद्रजीतराय,अरुणकुमारचौधरी,मिटूशाहजादा,रामानंदबानैता,दीपकपासवान,रामसुदिष्टयादव,धर्मेंद्रकुमारयादव,चंद्रशेखरझासुमन,दानिशइकबालसहितअन्यनेतामौजूदथे।जिपउपाध्यक्षपदकेलिएपिटूमिश्राएनडीएकेउम्मीदवार

मधुबनी:जिलापरिषदउपाध्यक्षपदकेलिएएनडीएनेउम्मीदवारकेरूपमेंपिटूमिश्राकेनामकीघोषणाकरदीहै।भाजपाकार्यालयमेंबुधवारकोमंत्रीडॉ.रामप्रीतपासवान,जदयूजिलाध्यक्षसत्येन्द्रकामत,जदयूनेताप्रो.विनोदकुमारसिंह,भाजपाजिलाध्यक्षशंकरझाएवंविधानपार्षदघनश्यामठाकुरवनिर्वतनमानएमएलसीसुमनमहासेठनेसंयुक्तप्रेसकांफ्रेंसकरउम्मीदवारकीघोषणाकी।बतादेंकिएनडीएकीओरसेजिलापरिषदअध्यक्षपदकेलिएसईदाबानोकेनामकीघोषणापहलेहीकीजाचुकीहै।मौकेपरबादलसिंह,राधादेवी,पप्पूसिंह,प्रभातरंजन,राजकिशोरसाफी,प्रमोदसिंह,सत्यनारायणझा,मनोजकुमारमुन्ना,ज्योतिनारायणमंडल,आलोकझा,सुबोधचौधरी,राजीवझा,बौआजीझा,मो.बब्लू,भूषणगुप्ता,संजयसिंह,विनयकुमारझासहितअन्यलोगमौजूदथे।