मऊरानीपुर ने जीता एमपीएल क्रिकेट खिताब

झाँसी:जनपदकेसरकारीशिक्षकोंकेलिएआयोजितमास्टरप्रीमियरक्रिकेटलीगकाफाइनललक्ष्मीव्यायाममन्दिरकेखेलमैदानपरहुआ।इसमेंमऊरानीपुरनेगुरसरायको9रनसेपराजितकरट्रोफीपऱकब़्जाकिया।

पहलेबल्लेबाजीकरतेहुएमऊरानीपुरनेपुष्पेन्द्रश्रीवास्तवके64,रवियादवके31,मनोजयादवके21रनकीमददसे20ओवरमें7विकेटखोकर171रनबनाए।राजीवपालने2विकेटलिए।लक्ष्यकापीछाकरतेहुएगुरसराय162रनपरऑलआउटहोगई।हर्षनायकने59,शिवमने15,अभिषेकने15रनकायोगदानदिया।रवियादववइस्लामने2-2विकेटलिये।मुख्यअतिथिप्राथमिकशिक्षकसंघअध्यक्षअजययादव,विशिष्टअतिथिबृजेन्द्रयादवनेपुरस्कारवितरितकिये।देवेन्द्रकुमारयादवनेआभारव्यक्तकिया।

फाइल:मुकेशत्रिपाठी