म्यूजिकल चेयर में बाजी मार मिस्टर फ्रेशर बने रोहित, पेस्ट्री खाकर मिस फ्रेशर रही स्वाति

जागरणसंवाददाता,रोहतक:तूजिसदिनबोलेगामरजाणेगाममेलाड्डूबांटूगी,हाय-हायमरजाणीकरैओल्हातू,ओबालमातनैराखीधोखेमै,दामणकीझोल,मेरानोडांडीकाबीजणा,दिलबर-दिलबरघरआजासोनियाघरआजासोनियाजैसेगानोंपरजूनियर्सछात्राओंनेदमदारप्रस्तुतिदीऔरसभीकोझूमनेपरमजबूरकरदिया।वहींसीनियर्सनेरैंपवॉककराकरऔरडीजेकीबीटपरजूनियर्सकाधमाकेदारस्वागतकिया।सोमवारकोगौड़ब्राह्माणडिग्रीकॉलेजमेंबीएविभागकीफ्रेशरपार्टीकाआयोजनकियागया।पार्टीकाशुभारंभकॉलेजप्राचार्यडा.जेएनशर्मानेदीपप्रज्लवितकरकिया।उन्होंनेविद्यार्थियोंकोसम्बोधितकरतेहुएउनकेउज्जवलभविष्यकीकामनाकी।पार्टीमेंम्यूजिकलचेयरमेंबाजीमारकरमिस्टरफ्रेशररोहितऔरस्वातिमिसफ्रेशररही।मंचकासंचालनकरतेअर¨वदकौशिकवआशुगिलनेजूनियर्सकोफनीऔरविभिन्नप्रकारकेखेलखिलाए।जिसमेंसभीनेखूबइंजायकिया।--खेलखेलमेंकियाहंसीमजाकयेमिलेटाइटल

मिस्टरफ्रेशर-रोहित

मिसफ्रेशर-स्वाति

मिस्टरएक्टिविटी-विवेक

मिसएक्टिविटी-प्रीति

मिस्टरटैलेंट-आशीष

मिसटैलेंट-आशुगिलयेरहेमौजूद

पार्टीकेदौरानविभागकेडा.धर्मवीरभारद्वाज,डा.संतोषशर्मा,¨पकीचौहान,सुरेंद्रशर्मा,मंजूशर्मा,मनीषा,डा.कपिलकौशिक,उपासनादून,मोनिकादेशवाल,सुमन,डा.सीमाशर्मामौजूदरहे।