नीतीश कुमार ने हमें खत्म करने का किया प्रयास: कुशवाहा

मधुबनी।मुख्यमंत्रीनीतीशकुमारनहींचाहतेकिकोईपिछड़ाअतिपिछड़ासमाजकाबेटाआगेबढे़।इसलिएनीतीशजीनेहमारेराजनीतिककॅरियरकोखत्मकरनेकाप्रयासकियाहै।हमारेसांसदवविधायककोप्रलोभनदेकरहमारीपार्टीकोतोड़नेकीसाजिशकी।आजबिहारकीशिक्षाव्यवस्थाबदहालहै।हमनेइसपरसामाजिकआंदोलनभीचलाया,लेकिननीतीशजीकभीनहींचाहतेकिबिहारकाशिक्षाव्यवस्थाठीकहो।उक्तबातेंगंगौरस्थितप्लसटूनंदलालउच्चविद्यालयपरिसरमेंआयोजितमहागठबंधनकेचुनावीसभाकोसंबोधितकरतेहुएरालोसपाकेराष्ट्रीयअध्यक्षसहपूर्वकेंद्रीयमंत्रीउपेंद्रकुशवाहानेकही।उन्होंनेयहभीकहाकिदेशमेंशिक्षाकेअलावेस्वास्थ्यव्यवस्थापूरीतरहचरमरागयीहै।गरीबइलाजकेअभावमेंमरनेकोविवशहैं।युवाओंकेपासरोजगारकीसमस्याहै।युवारोजगारकेलिएपलायनकोमजबूरहैऔरसरकारझूठकाढिढ़ोरापीटरहीहै।देशकीजनतापीएममोदीकेझूठेवादेकोसमझचुकीहैऔरइसबारपूरेबिहारमें40सीटोंपरमहागठबंधनजितनेजारहीहै।इसलिएआपसभीमहागठबंधनकेप्रत्याशीई.बद्रीपूर्वेकेपक्षमेंअपनामतदानकरदेशवसमाजकोबचावें।ईबद्रीकुमारपूर्वेंनेकहाकिमधुबनीलोकसभाकोक्षेत्रकोविकसितबनानाहैमेरालक्ष्य।कार्यक्रमकासंचालनरालोसपाकिसानप्रकोष्ठकेजिलाध्यक्षकृष्णकुमारमहतोनेकिया।मौकेपरप्रत्याशीई.बद्रीपूर्वे,विधायकसीतारामयादव,पूर्वविधायकरामाशीषयादव,डा.बीकेयादव,मनोजयादव,मनीषसिंह,नरेशयादव,संजीवपंजियार,सुरेंद्रमहतो,अवधेशकुशवाहा,बच्चेलालमहतो,गुलाबप्रसाद,धनिकलालयादव,राजेशराजा,दिगम्बरमहतोसमेतअन्यकार्यकत्र्तामौजूदथे।