राजद कार्यकर्ताओं का बूथ जीतो कार्यक्रम आयोजित

रोहतास।स्थानीयपालीरोडस्थितयुवाराजदजिलाउपाध्यक्षतुषारयादवकेआवासपरगुरुवारकीशामपार्टीकार्यकर्ताओंनेबूथजीतोकार्यक्रमआयोजितकिया।जिसमेंबतौरमुख्यअतिथिमो.फिरोजहुसैन,विशिष्टअतिथियुवाजिलाध्यक्षजितेंद्रनटराजमौजूदथे।अध्यक्षतारफिकअंसारीनेकी।इसदौरानशहरीवपंचायतस्तरीयअध्यक्षभीमौजूदथे।मो.फिरोजहुसैननेअगलीबारबिहारमेंबदलावएवंतेजस्वीयादवकाहाथमजबूतकरनेकीबातकही।कार्यकर्ताओंनेतेजस्वीयादवकाहाथमजबूतकरनेकासंकल्पभीलिया।

वहींशाहनवाजखाननेकहाकिबिहारमेंतेजस्वीसरकारकोहाथमजबूतकरनेकेलिएसभीलोगअपनेअपनेहाथकोआगेबढ़ाएं।पार्टीनेताओंनेगोपीबिगहामेंप्रथमपुण्यतिथिपरशहीदरविरंजनकीप्रतिमापरश्रद्धासुमनअर्पितकिया।साथहीशहीदकेघरतकपंचसौफीटजोरोडछुटगयाहै,उसकोजिलापरिषदअध्यक्षनथुनीपासवानद्वाराजिपफंडसेजल्दहीबनवानेकीबातकहीगई। मौकेपरडेहरीविधानसभासहप्रभारीनंदकेश्वरसिंहयादव,नगरअध्यक्षअमरेन्द्रपाल,प्रदेशमहासचिवअशोकभारद्वाज,सोनूचौधरी,युवाजिलामहासचिवशकीलखान,लालजीपासवान,मिडियाप्रभारीसंजययादव,नगरसचिवसम्राटसिंह,विनीतपांडेय,संजयतिवारी,सोनूप्रधान,धनंजयसिंह,गुड्डूकुमार,कमलेशकुमार,शालूयादव,अख्तरअंसारी,मोराजा,धर्मेंद्रराम,पुरनरजकसहितअन्यउपस्थितथे।