व्यवस्था को करें ठीक, नहीं तो होगा आंदोलन : अनिकेत

मोतिहारी।बिहारनवयुवकसेनाकेतत्वावधानचलाएजारहेकार्यक्रमचलोगांवकीओरअभियानकेतहतगुरुवारकोसंग्रामपुरप्रखंडकीभवानीपुरपंचायतमेंबैठककीगई।इसअवसरपरपकड़ीगांवस्थितउपस्वास्थ्यकेंद्रकोसुचारूरूपसेचलानेवग्रामीणोंकीस्वास्थ्यजांचहेतुचिकित्सीयसुविधाउपलब्धकरवानेकोलेकरस्वास्थ्यकेंद्रपरिसरमेंविमर्शकियागया।

बैठकमेंमौजूदबिहारनवयुवकसेनाकेसंस्थापकअध्यक्षअनिकेतपांडेयनेकहाकिअगलेपांचदिनोंकेअंदरअगरसिविलसर्जनभवानीपुरपंचायतकेपकड़ीगांवस्थितउपस्वास्थ्यकेंद्रकानिरीक्षणकरव्यवस्थाकोठीकनहींकरतेहैंतोसेनाअपनेसभीसदस्योंकेसाथग्रामीणोंकेसहयोगसेयहांबड़ाआंदोलनकरेगी।उन्होंनेकहाकिपूरेबिहारमेंस्वास्थ्यव्यवस्थावेंटिलेटरपरहैऔरआखिरीसांसेगिनरहाहै।

मौकेपरविक्कीठाकुर,राजनकुमारगिरी,रामलालपटेल,ऋतिककुमारशुक्ला,ऋतुराजपाठक,अमनकुमारपटेल,मुकेशठाकुर,आदर्शशुक्ला,विश्वनाथपटेल,नाबालिकसाहनी,मनोजशुक्ला,निशांतकुमार,समेशपटेल,विवेकशुक्ला,¨पटूमिश्रा,लालसाहेबपाठक,¨पटूमिश्रा,योगेशशर्मा,प्रेमजीतशुक्ला,विशालशर्मा,सत्यदेवशुक्ला,वासुदेवशुक्ला,वाल्मीकिशुक्ला,श्रीसाह,आदित्यशुक्ला,विक्रमाशुक्लआदिमौजूदथे।